อนุบาลแสงโสม
6 ซอย ประชาชื่น 32 ถนน ประชาชื่น เยื้องหมู่บ้านซิเมนต์ไทย
โทร. 0-2585-6433 , 0-2585-5316
โรงเรียนแสงโสม
88/162 ซอย สัมมากร 2 ถนน เทศบาลสงเคราะห์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-954-4722-3
เว็บไชต์แนะนำ